Loading...
 
Afdrukken

E-leren

Sociaal-cultureel leren is iets anders dan technisch-instrumentele kennisoverdracht, vaardigheidstraining of moraliseren. Het gaat erom mensen toe te rusten met de nodige competenties om op een eigen manier vorm te geven aan hun ontplooiing en die van hun gemeenschap. De nieuwe media vormen een ecosysteem waarbinnen mensen zich ontwikkelen in het verlengde van hun fysieke zijn, en bieden tegelijk een hoop tools aan waarmee leren in al zijn vormen gefaciliteerd kan worden.

Web 2.0 en social media vormen op zich een informele leeromgeving, ook als er bij het individu geen expliciete leerintentie aanwezig is. Als aanbieder van educatie kan je hierop verder bouwen en intentioneel online leercontexten ontwikkelen die in mindere of meerdere mate gestructureerd en geformaliseerd zijn.

Inhoud

Image Knipselkrant

Een bloemlezing van actuele blogbijdragen over e-leren en gecombineerd leren op Scoop.it!

Image Abonneren op de Knipselkrant