artikels - 25 mei 2018
Foto: Koen Broos iov. Socius

Goed bestuur van je organisatie

In het nieuwe decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk gaat een van de beoordelingselementen over ‘de toepassing van de principes van goed bestuur’. De memorie van toelichting verwijst naar de “Vlaamse Code voor Cultural Governance van het Bilsen Fonds”. Wat betekent goed bestuur voor jouw organisatie?

blog - 19 april 2018
LynnDelbeecke

Acht verschijningsvormen waartussen groepen balanceren

Mensen zijn onvoorspelbaar, groepen van mensen dus ook – want zij bestaan uit een veelvoud aan onvoorspelbare interacties. Toch kunnen we terugkerende verschijningsvormen herkennen in de evolutie van een groep: patronen die de ontwikkeling van een groep markeren. We stellen je een model voor dat je helpt de ‘staat’ van je groep te lezen.

blog - 27 april 2018
KarolyLorentey-Lic.CreativeCommons:https://flic.kr/p/imRU

Wij- versus zij-denken en hoe eruit te geraken

Echt luisteren naar de ideeën en gevoelens van de deelnemers om op die manier achter de onderliggende vraag of kwestie te komen. Dat is het devies van Bart Brandsma in zijn boek ‘Polarisatie. Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken’, maar hij voegt daar nog een extra dimensie aan toe.

Socius op Twitter