blog - 19 januari 2017
Rechtopvzw

Naar meer cultuurparticipatie met Pretloket

Pretloket van Recht-Op vzw organiseert regelmatig laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor mensen uit maatschappelijk kwetsbare groepen en sloopt samen met hen drempels die hun cultuurparticipatie in de weg staan. Pretloket biedt een heel aanbod aan cultuur, sport en vrije tijd.

artikels - 18 januari 2017
Charles Clegg-Lic.CreativeCommons

Professionaliseren in het buitenland

Opleidingen of projecten in het buitenland zorgen ook voor sociaal-cultureel werkers voor heel wat uitwisseling, nieuwe ideeën en methoden. Socius stelt je twee subsidieprogramma’s voor die je ondersteunen bij het opstarten van een internationale uitwisseling.

nieuws - 20 januari 2017
openDemocracy-Lic.CreativeCommons:https://flic.kr/p/21n5qF

Prijs Armoede Uitsluiten 2017

Met De Prijs Armoede Uitsluiten 2017 plaatst Welzijnszorg het thema wonen centraal, en wel met de invalshoek ‘Wonen voor precaire doelgroepen’. De kandidaatstelling van jouw organisatie kan je indienen vanaf eind januari en vóór 31 maart 2017.

Socius op Twitter